Khi hết hạn lưu trữ gia đình tôi cần làm gì? Gia đình tôi có thể gia hạn thời gian lưu trữ được không?

Hỏi

Khi hết hạn lưu trữ gia đình tôi cần làm gì? Gia đình tôi có thể gia hạn thời gian lưu trữ được không?

Trả lời

Trước thời điểm kết thúc hợp đồng ít nhất 30 ngày, Ngân hàng mô Vinmec sẽ gửi thông báo tới khách hàng về việc kết thúc hợp đồng. Nếu khách hàng có nhu cầu lưu trữ tiếp tục thì sẽ được hướng dẫn tiến hành thủ tục gia hạn.

43 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan