......

Dự án nghiên cứu liệu pháp miễn dịch

Liệu pháp miễn dịch đang dần trở thành một phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều loại bệnh ung thư. Vì vậy, VRISG đang tập trung ứng dụng các công nghệ sản xuất tế bào giết tự nhiên (NK), tế bào tua (DC), tế bào T độc (CTL) và tế bào CAR-T trong điều trị ung thư. Xa hơn nữa, VRISG sẽ tập trung nghiên cứu và ứng dụng các liệu pháp tế bào miễn dịch trong điều trị các bệnh tự miễn đang có nhu cầu lâm sàng cao như bệnh viêm khớp và bệnh lupus ban đỏ.

Dự án
Phát triển công nghệ liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị các loại ung thư máu
Nghiên cứu xác định kháng nguyên tự miễn và tế bào T tự miễn gây ra bệnh ngủ rũ type I

276 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan