Chủ đề Biến chứng mọc răng khôn
Chủ đề Biến chứng mọc răng khôn
Trang chủ Chủ đề Biến chứng mọc răng khôn

Danh sách bài viết

Slide item
Đau nhức răng khôn phải làm sao?
Cháu bị nhức và đau chỗ răng khôn, răng khôn của cháu mọc thẳng, nhưng bị trùm lợi sát má. Hiện tại có một phần của lợi không bám vào chân răng khôn đó, nên gây viêm và đau nhức. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi đau nhức răng khôn phải làm sao? Cháu cảm ơn bác sĩ.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe