Chủ đề Bột Hemospray
Chủ đề Bột Hemospray
Trang chủ Chủ đề Bột Hemospray

Danh sách bài viết

Slide item
Hemospray® - Dụng cụ mới trong cầm máu do xuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóa là hiện tượng máu thoát ra khỏi lòng mạch chảy vào ống tiêu hóa, biểu hiện lâm sàng là nôn ra máu hoặc đi tiêu ra máu.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe