Chủ đề Các loại ảo tưởng
Chủ đề Các loại ảo tưởng
Trang chủ Chủ đề Các loại ảo tưởng

Danh sách bài viết

Slide item
Các loại ảo tưởng/ ảo giác thường gặp
Ảo giác/ảo tưởng xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng tất cả đều có điểm chung: những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng này không thể tin chắc rằng một số điều họ tin là không đúng sự thật. Những niềm tin không thể thay đổi này là khác nhau ở mỗi người và ảnh hưởng đến các phần khác nhau trong cuộc sống của họ
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe