Chủ đề Chửa góc trái
Chủ đề Chửa góc trái
Trang chủ Chủ đề Chửa góc trái

Danh sách bài viết

Slide item
Khả năng thai nằm lệch góc trái về chính giữa có cao không?
Em mới đi siêu âm thai là 5 tuần 3 ngày nhưng thai nằm lệch góc trái. Bác sĩ siêu âm nói là chửa góc trái, các phần khác và thai nhi đều bình thường. Bác sĩ cho em hỏi khả năng thai nằm lệch góc trái về chính giữa có cao không? Em cảm ơn bác sĩ.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe