Chủ đề Chương trình hồi phục sớm sau mổ
Chủ đề Chương trình hồi phục sớm sau mổ
Trang chủ Chủ đề Chương trình hồi phục sớm sau mổ

Danh sách bài viết

Slide item
Phẫu thuật về trong ngày (Day surgery, outpatient surgery)
Khi nói đến phẫu thuật, chúng ta thường nghĩ đến phương thức phẫu thuật, kết quả, thời gian nằm viện, chi phí phẫu thuật. Việc phải chuẩn bị đồ đạc nằm viện trong một hoặc hai ngày cho những phẫu thuật không quá lớn là điều gây một số bất lợi cho bệnh nhân. Chính vì điều đó, tại những nước phát triển, phẫu thuật về trong ngày ngày càng phổ biến.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe