Chủ đề Đơn dây thần kinh
Chủ đề Đơn dây thần kinh
Trang chủ Chủ đề Đơn dây thần kinh

Danh sách bài viết

Slide item
Mononeuropathy - What you need to know
Đau đơn dây thần kinh là tổn thương xảy ra đối với một dây thần kinh, thường là dây thần kinh gần da và gần xương. Một trong những dạng bệnh đơn dây thần kinh được biết đến nhiều nhất là hội chứng ống cổ tay.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe