Chủ đề Hạn sử dụng thuốc trước khi mở nắp
Chủ đề Hạn sử dụng thuốc trước khi mở nắp
Trang chủ Chủ đề Hạn sử dụng thuốc trước khi mở nắp

Danh sách bài viết

Slide item
Hạn sử dụng của thuốc
Hạn sử dụng của thuốc là ngày cuối cùng mà nhà sản xuất đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng thuốc đó. Cung cấp đầy đủ thông tin về hạn sử dụng của thuốc và công bố trên nhãn thuốc là yêu cầu của Luật Dược đối với mọi nhà sản xuất trước khi thuốc được đưa ra thị trường.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe