Chủ đề Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa MTB
Chủ đề Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa MTB
Trang chủ Chủ đề Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa MTB

Danh sách bài viết

Slide item
Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa MTB
Được thành lập từ năm 2017, Hội đồng Ung bướu đa chuyên khoa MTB (Multidisciplinary Tumor Board) là nơi các bác sĩ có uy tín, chuyên gia đầu ngành cùng nhau thảo luận về các ca bệnh, hỗ trợ quyết định lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị cũng như chăm sóc bệnh nhân ung thư một cách toàn diện, chuyên sâu theo hướng cá thể hóa và thực hành y khoa dựa trên bằng chứng.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe