Chủ đề Hydrocortison
Chủ đề Hydrocortison
Trang chủ Chủ đề Hydrocortison

Danh sách bài viết

Slide item
Công dụng thuốc Vinphason
Thuốc Vinphason được bào chế dưới dạng bột đông khô pha tiêm với thành phần chính là Hydrocortison. Thuốc được sử dụng trong điều trị tình trạng suy vỏ thượng thân hoặc các bệnh tạo keo.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe