Chủ đề K thực quản
Chủ đề K thực quản
Trang chủ Chủ đề K thực quản

Danh sách bài viết

Slide item
Đi vệ sinh lỏng sau mổ K thực quản cần làm gì?
Em đã mổ K thực quản nhưng bị rò vết nối. Bác sĩ mổ thông hỗng tràng để bơm thức ăn nhưng em đi vệ sinh lỏng như nước. Bác sĩ cho em hỏi em đi vệ sinh lỏng sau mổ K thực quản cần làm gì? Em cảm ơn bác sĩ.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe