Chủ đề Nôn trớ sau khi bú
Chủ đề Nôn trớ sau khi bú
Trang chủ Chủ đề Nôn trớ sau khi bú

Danh sách bài viết

Slide item
Vệ sinh miệng cho trẻ để tránh tưa lưỡi, sữa vón cục
Trong 6 tháng đầu đời, ít hay nhiều thì các trẻ đều bị nôn trớ. Trẻ có thể trớ ra sữa mới bú xong hoặc cũng có thể ra sữa vón cục. Vậy hiện tượng sữa vón cục trong miệng bé là như thế nào? Khi gặp hiện tượng này thì nên xử lý thế nào? Vệ sinh miệng cho bé như nào là đúng cách?
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe