Chủ đề Pet CO2
Chủ đề Pet CO2
Trang chủ Chủ đề Pet CO2

Danh sách bài viết

Slide item
SpO2, PetCO2 là gì
Thông khí nhân tạo được chỉ định khi bệnh nhân bị thiết oxy, giảm thông khí phế nang. Đây được coi là phương pháp có thể thay thế một phần hoặc thay hoàn toàn nhịp tự thở của bệnh nhân.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe