Chủ đề Tinh trùng X
Chủ đề Tinh trùng X
Trang chủ Chủ đề Tinh trùng X

Danh sách bài viết

Slide item
Những thông tin sai lệch về tinh trùng X và Y
Thông thường, mỗi tế bào trong cơ thể con người có 46 nhiễm sắc thể, bao gồm 22 cặp nhiễm sắc thể điển hình và hai nhiễm sắc thể giới tính. Nữ giới có hai nhiễm sắc thể X và nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y. Chính điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn giữa nam và nữ.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe