Chủ đề Tồn tại lỗ bầu dục có nguy hiểm không
Chủ đề Tồn tại lỗ bầu dục có nguy hiểm không
Trang chủ Chủ đề Tồn tại lỗ bầu dục có nguy hiểm không

Danh sách bài viết

Slide item
Tồn tại lỗ bầu dục trong tim đường kính 3mm liệu có nghiêm trọng không?
Cháu đã siêu âm tim, kết quả là tồn tại lỗ bầu dục trong tim đường kính 3mm liệu có nghiêm trọng không thưa bác sĩ?
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe