Chủ đề Vinmec Nha Trang tuyển dụng
Chủ đề Vinmec Nha Trang tuyển dụng
Trang chủ Chủ đề Vinmec Nha Trang tuyển dụng

Danh sách bài viết

Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
Xem thêm
Slide item
Bệnh viện Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng nhiều vị trí Quý III năm 2020
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng các vị trí cho khối chuyên môn và khối vận hành Địa điểm làm việc: Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang, địa chỉ 42A Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng nhiều vị trí Quý I năm 2020
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng các vị trí cho khối chuyên môn và khối vận hành Địa điểm làm việc: Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang, địa chỉ 42A Trần Phú – Vĩnh Nguyên – Nha Trang – Khánh Hòa
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng Bác sĩ Hồi sức cấp cứu
Phòng Nhân sự bệnh viện Vinmec Nha Trang xin thông báo tuyển dụng 03 Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Địa điểm làm việc: Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang, địa chỉ 42A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng nhiều vị trí Quý IV năm 2020
Bệnh viện Vinmec Nha Trang xin thông báo tuyển dụng nhiều vị trí Qúy IV năm 2020, cụ thể: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ Ngoại tiết niệu Điều dưỡng các chuyên khoa Dược sĩ Cao đẳng Nhân viên trợ giúp chăm sóc Địa điểm làm việc: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - 42A Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng Dụng cụ
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng Dụng cụ. Địa điểm làm việc: Đơn nguyên Gây mê - Phòng mổ - Tiệt khuẩn thuộc Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Dược sĩ cao đẳng
Địa điểm làm việc: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng Gây mê
Địa điểm làm việc: Đơn nguyên Gây mê - Phòng mổ - Tiệt khuẩn thuộc Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng viên - Khoa Hồi sức cấp cứu
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng viên - Khoa Hồi sức cấp cứu. Địa điểm làm việc: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Bác sĩ Nội soi tiêu hóa
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Bác sĩ Nội soi tiêu hóa. Địa điểm làm việc: Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Điều dưỡng Dụng cụ
Địa điểm làm việc: Đơn nguyên Gây mê - Phòng mổ - Tiệt khuẩn thuộc Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Slide item
Bệnh viện ĐKQT Vinmec Nha Trang thông báo tuyển dụng vị trí Bác sĩ Hồi sức cấp cứu
Địa điểm làm việc: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang - Số 42A Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe