Hội chứng siêu nữ (hội chứng 3X): Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Hội chứng siêu nữ (hội chứng 3X)