Lóc tách động mạch chủ: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Lóc tách động mạch chủ