Chủ đề Bỏng

Bỏng có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. 

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc phải bỏng bao gồm:

  • Sử dụng bếp củi, tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc dây điện

  • Lưu trữ không an toàn các vật liệu dễ cháy và ăn da

  • Hút thuốc không cẩn thận

  • Lạm dụng trẻ em

  • Điều chỉnh nhiệt độ máy nước nóng trên 54,4°C

  • Những thực phẩm và dụng cụ chứa thức ăn hâm nóng

  • Tiếp xúc quá nhiều với ánh mặt trời