Chủ đề Mộng thịt

Tên gọi khác

Một số yếu tố sau có thể là tăng nguy cơ mắc bệnh mộng thịt gồm:

  • Tiếp xúc nhiều với tia cực tím (như từ mặt trời)

  • Khô mắt

  • Chất kích thích như bụi và gió

  • Người sống gần xích đạo 

  • Đàn ông từ 20 đến 40 tuổi. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai sống ở khu vực nhiều nắng.