Chủ đề Nhịp tim chậm

  • Tuổi cao

  • Tăng huyết áp

  • Đái tháo đường

  • Hút thuốc lá

  • Nghiện rượu

  • Sử dụng một số thuốc dài ngày mà không kiểm tra: digoxin, chẹn beta giao cảm, các thuốc chống loạn nhịp tim…