......

Chủ đề Sản khoa

Là một trong bốn phân ngành y khoa quan trọng của khối lâm sàng. Khoa có chức năng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý và dự phòng sức khoẻ của nữ giới, bao gồm phụ nữ còn độc thân và đã mang thai, sinh con.

Khoa có thể được phân tách thành Sản khoa và Phụ khoa.