......

Chủ đề Tắc ống dẫn tinh

Bệnh lý tắc ống dẫn tinh có thể xảy ra ở bất kỳ nam giới nào, ở mọi lứa tuổi khác nhau.