Chủ đề Thừa sắt

Đối tượng nguy cơ có khả năng mắc bệnh thừa sắt là:

  • Người có 2 bản sao của gen HFE đột biến.

  • Tiền sử gia đình có người bị thừa sắt.

  • Người gốc Bắc Ân có tỉ lệ bị thừa sắt do di truyền cao.

  • Nam giới có khả năng mắc bệnh nhiều hơn nữ giới ở những độ tuổi nhỏ.