Chủ đề U máu

U máu thường gặp ở những đứa trẻ có các đặc điểm sau:

  • Trẻ da trắng

  • Trẻ sinh non

  • Sinh ra từ một thai kỳ đa thai

  • Nhẹ cân so với tuổi thai.a