Chủ đề Vàng da sơ sinh

Tên gọi khác

Vàng da nặng, nếu không điều trị, có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Bilirubin não cấp tính

Bilirubin là độc hại đối với tế bào của bộ não. Nếu trẻ có vàng da nặng, có nguy cơ bilirubin đi vào trong não, một tình trạng gọi là bệnh não cấp tính bilirubin. Điều trị có thể ngăn ngừa đáng kể thiệt hại lâu dài.

Các dấu hiệu sau đây có thể cho thấy bệnh não cấp tính bilirubin trong một em bé với vàng da:

  • Lơ đãng, bị bệnh hoặc khó khăn để đánh thức.

  • Khóc the thé.

  • Lười bú hay cho ăn.

  • Sốt.

Vàng da nhân

Vàng da nhân là hội chứng xảy ra nếu bệnh não cấp tính bilirubin gây độc lâu dài tới não. Vàng da nhân có thể dẫn đến:

  • Bại não.

  • Thường nhìn lên.

  • Nghe kém.

  • Suy giảm trí tuệ.