Chủ đề Viêm túi mật

Tên gọi khác

Những yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc bệnh viêm túi mật là:

  • Nữ giới có xu hướng mắc bệnh viêm túi mật nhiều hơn so với nam giới.

  • Tuổi càng cao, nguy cơ mắc bệnh càng nhiều.