......

Amidan nằm ở đâu và có chức năng gì?

Hình ảnh của Amidan

Vị trí của Amidan

Ngày nay, cụm từ amidan đã trở thành quen thuộc với rất nhiều người và amidan đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội đặc biệt là những trang chăm sóc sức khỏe. Vậy amidan là gì? Amidan nằm ở đâu?

Amidan là một tổ chức lympho lớn nhất của cơ thể nằm tập trung phía dưới niêm mạc hầu thành đám nằm ở hai bên thành họng tạo thành một vòng bạch huyết Waldayer bao gồm amidan vòm họng (còn gọi là VA, amidan vòi, amidan khẩu cái và amidan đáy lưỡi. Trong đó, amidan khẩu cái lớn nhất, nằm ở hai bên thành họng và cũng là amidan hay bị viêm nhất. Khi quan sát bằng mắt thường ta có thể dễ dàng thấy được một phần của amidan.