Chân răng có gì đặc biệt?

Hình ảnh của Chân răng

Vị trí của Chân răng

Răng gồm có hai phần là thân răng và chân răng, được phân cách nhau bởi cổ răng giải phẫu (còn gọi là đường men-ximăng). Thân răng là phần thấy được ở trên cổ răng giải phẫu. Chân răng thường dài hơn thân răng, bằng mắt thường không thể thấy được do chân răng cắm sâu vào xương ổ răng của răng hàm. Chân răng được che phủ trên cùng bởi lợi bám ở cổ răng và tận cùng bằng chóp chân răng.

Mỗi răng có bao nhiêu chân răng? Số lượng chân răng tùy thuộc vào loại răng và vị trí của răng trên hàm.

Đối với răng vĩnh viễn

  • Các răng có một chân gồm: các răng cửa, răng nanh, răng hàm nhỏ hàm dưới, răng hàm nhỏ thứ hai hàm trên.

  • Các răng có hai chân gồm: răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên (gồm một chân ngoài và một chân trong), răng hàm lớn thứ nhất và thứ hai hàm dưới (gồm một chân xa và một chân gần).

  • Các răng có ba chân gồm: răng hàm lớn thứ nhất và thứ hai hàm trên (gồm hai chân ngoài và một chân trong).

  • Răng có số thân bất thường: răng khôn

Đối với răng sữa

  • Các răng có một chân gồm: các răng sữa, răng nanh

  • Các răng có hai chân gồm: các răng hàm dưới (gồm một chân xa và một chân gần).

  • Các răng có ba chân gồm: các răng hàm trên (gồm hai chân ngoài và một chân trong).

Chân răng sữa không chắc bằng răng vĩnh viễn do chân răng sữa mảnh và dài hơn, chân răng sữa tách nhau ở gần cổ răng hơn và về phía chóp thì càng tách xa. Do đó, chân răng sữa dễ lung lay, dễ bị gãy khi nhổ răng.