......

Dây thần kinh tủy sống gồm những loại nào?

Hình ảnh của Dây thần kinh tủy sống

Vị trí của Dây thần kinh tủy sống

Hệ thần kinh là một cơ quan có tính phân hóa cao nhất trong cơ thể người, có dạng ống và mạng lưới đi khắp cơ thể. Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh chia thành hai bộ phận là thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh trung ương gồm não và tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên gồm 12 đôi thần kinh sọ, 31 đôi dây thần kinh tủy sống và các hạch thần kinh.

31 đôi dây thần kinh tủy sống xuất phát từ tủy sống, rời khỏi ống sống qua các lỗ gian sống. Các lỗ gian sống do các đốt sống kế cận nhau tạo nên. 31 đôi dây thần kinh tủy sống được gọi tên và phân nhóm theo các đốt sống có liên quan với chúng, bao gồm:

  • 8 đôi dây thần kinh sống cổ

  • 12 đôi dây thần kinh sống ngực

  • 5 đôi thần kinh sống thắt lưng

  • 5 đôi thần kinh sống cùng

  • 1 đôi thần kinh sống cụt

Mặc dù chỉ có 7 đốt sống cổ nhưng lại có 8 đôi thần kinh sống cổ vì đôi thứ nhất rời khỏi ống sống ở giữa xương chẩm và đốt cổ I, đôi thứ tám thoát ra ở dưới đốt sống cổ VII. Từ đó trở xuống, các thần kinh sống được gọi tên và mang số của đốt sống nằm ngay phía trên.

Các thần kinh sống thắt lưng, đốt sống cùng và cụt thoát ra khỏi tủy sống ở đoạn cuối của tủy sống (đoạn ở ngang mức đốt sống thắt lưng I). Chúng chạy xuống dưới bên trong ống sống và trong khoang dưới nhện, tạo nên một bó thần kinh trông giống như đuôi ngựa nên được gọi là đuôi ngựa. Các thần kinh này rời khỏi ống sống ở ngang mức bờ dưới các đốt sống thắt lưng và cùng tương ứng.