Động mạch là gì? Có những loại nào?

Hình ảnh của Động mạch

Vị trí của Động mạch

Mạch máu gồm có ba loại mạch là: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trong đó động mạch chính là mạch máu thuộc hệ tuần hoàn trong cơ thể con người.