......

Cấu tạo của hậu môn

Hình ảnh của Hậu môn

Vị trí của Hậu môn

Hậu môn là một cơ quan của hệ tiêu hóa và cung là phần cuối của hệ tiêu hóa. Hậu môn dài từ 2,5cm- 4cm, đặt giữa hai mông. Mép dưới hậu môn là rìa hậu môn thông với bên ngoài, mép trên tiếp nối với trực tràng của ruột già.