......

Mắt cá chân có tác dụng gì?

Hình ảnh của Mắt cá chân

Vị trí của Mắt cá chân

Mắt cá chân gồm có mắt cá chân trong và mắt cá chân ngoài. 

  • Mắt cá chân trong (facies malleolaris medialis) thuộc phần đầu dưới của xương chày. Phần đầu xương chày có 3 mặt là mặt dưới, mặt ngoài và mặt trong. Mặt dưới khớp tiếp giáp với xương sên, mặt ngoài có khuyết mác, mặt trong kéo dài xuống thấp hơn các mặt khác tạo nên mắt cá trong. Trên mắt cá trong có rãnh mắt cá và diện khớp mắt cá.

  • Mắt cá chân ngoài (facies malleoralis lateralis) là phần đầu dưới có hình tam giác của xương mác. Mắt cá ngoài có vị trí xuống thấp hơn mắt cá trong khoảng 1cm. Mặt sau mắt cá chân ngoài có rảnh mắt có cho gân cơ mác đi qua, ở đỉnh có hố mắt cá ngoài cho dầy chằng mác-sên bám và mặt khớp mắt cá tiếp với xương sên.

Trong ngôn ngữ thông thường, mắt cá chân chỉ đề cập đến vùng mắt cá chân. Trong Y học, khi nói đến mắt cá chân là có thể đang đề cập đến cả vùng cổ chân, là điểm nối giữa chân và bàn chân.