Phổi người nặng bao nhiêu?

Hình ảnh của Phổi

Vị trí của Phổi

Phổi người nằm ở vị trí nào? Phổi nằm bên trong lồng ngực, được bao bọc bởi xương sườn, xương ức, xương đòn và các cơ bám, phía dưới có cơ hoành ngăn phổi với các cơ quan trong vùng bụng như gan, lách, dạ dày.

Phổi người nằm bên nào? Mỗi người gồm có hai phổi là phổi phải và phổi trái, nằm trong hai ổ màng phổi. Giữa hai phổi là khí quản, được coi là ống dẫn khí chính của phổi. Khí quản phân ra hai nhánh phế quản phải và trái đi vào hai phổi. Tim nằm giữa hai phổi, lệch về phía trái.