......

Danh sách cơ sở y tế trên cả nước (trang 1)

Chuyên khoa Hoạt động trị liệu là gì?

Chức năng - nhiệm vụ của khoa Hoạt động trị liệu nhằm giúp gia tăng sức khoẻ và năng lực lao động của người bệnh, bằng cách tập luyện chức năng bằng những hoạt động có chọn lọc nhằm gia tăng tầm vận động khớp, sức mạnh cơ, sức bền. Chuyên môn của khoa còn giúp lượng giá năng lực người bệnh về mặt thể chất và tinh thần để cải thiện hướng nghiệp.

Các bệnh trạng thường gặp bao gồm: mất năng lực cử động tay chân, mất khả năng thăng bằng khi ngồi, mất khả năng cử động các khớp của chi, mất khả năng hiểu lời nói hay chữ viết, mất sáng kiến, trầm cảm, cảm xúc bất ổn định, mất năng lực diễn tả ý nghĩ hoặc phát ngôn, ý thức về sự mất năng lực thể chất hoặc phẩm giá.

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.