Bác sĩ tim mạch Vinmec tham gia nghiên cứu khoa học về tăng huyết áp với Đại học Massachusetts (Mỹ)

Ngày 27/11/2020, Tạp chí Trials (IF 2.0) đã đăng tải bài báo khoa học “Conquering hypertension in Vietnam - solutions at grassroots level: study protocol of a cluster randomized controlled trial": “Đương đầu với tăng huyết áp tại Việt Nam – giải pháp từ y tế cơ sở: Quy trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng”.

Đây là một sản phẩm khoa học của dự án y tế hợp tác giữa Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Y tế Việt Nam, Đại học Massachusetts (UMASS) và chuyên gia y tế về tăng huyết áp tại Việt Nam. Trong số các nhà khoa học Việt Nam tham gia đề tài nghiên cứu này, có TS.BS Lê Tuấn Thành, Giám đốc Dự án Trung tâm xuất sắc tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký thành công quy trình can thiệp thử nghiệm lâm sàng ở tuyến y tế cơ sở đối với 680 bệnh nhân tăng huyết áp ở 16 xã (8 xã can thiệp và 8 xã đối chứng).

Với giải pháp can thiệp tổng thể được chia làm hai mức:

  • Mức thứ nhất là các giải pháp cơ bản được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân nằm trong chương trình phòng chống bệnh tăng huyết áp quốc gia.
  • Mức thứ hai bao gồm các can thiệp: Tích cực nâng cao chất lượng nhân lực y tế thông qua đào tạo, giám sát, hỗ trợ; giáo dục người bệnh tự giám sát huyết áp tại nhà (cung cấp máy đo huyết áp tự động), và sử dụng phương pháp “kể chuyện qua video” để giáo dục người bệnh tăng huyết áp qua chính những câu chuyện của họ.

Mô hình này giống như một tổ hợp can thiệp bao gồm nâng cao năng lực người tư vấn và chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, hướng dẫn tự theo dõi huyết áp để nâng cao tính chủ động của người bệnh và xây dựng câu lạc bộ người bệnh tăng huyết áp ảo thông qua các video chia sẻ của chính người dân.

Xem toàn bộ bài báo khoa học TẠI ĐÂY:

Conquering hypertension in Vietnam—solutions at grassroots level: study protocol of a cluster randomized controlled trial

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

404 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan