Đánh giá sai số setup bệnh nhân xạ trị ở các vị trí khác nhau bằng hệ thống obi (on-board image)

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 5/2015, Tr228-230

Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Đoàn Trung Hiệp, Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Trung Hiếu.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Phân tích, đánh giá sai số setup bệnh nhân trước điều trị. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm và lưu ý nhằm kiểm soát tốt sai số, tăng tính ổn định trong setup bệnh nhân xạ trị hằng ngày.

Đối tượng: Dữ liệu hình ảnh chụp 2D-kV từ các kế hoạch 3D-CRT, VMAT của 30 bệnh nhân ung thư ở 3 vùng khác nhau: Đầu – cổ, ngực – bụng và tiểu khung đã được chỉ định xạ trị tại trung tâm xạ trị - bệnh viện ĐKQT Vinmec từ tháng 01/2015 đến hết tháng 08/2015.

Phương pháp: Tất cả các bệnh nhân được chụp định vị hướng dẫn hình ảnh trước xạ trị bằng hệ thống OBI. Hình ảnh chụp 2D-kV sẽ được phân tích trực tiếp trên phần mềm OBI, so sánh với hình ảnh DRR từ kế hoạch. Từ đó, đánh giá các sai số setup theo 3 chiều X; Y; Z.

Kết luận: Có tổng số 488 hình ảnh 2D-kV đã được thực hiện ở cả 3 vùng tia xạ trước điều trị hằng ngày. Đối với tia xạ vùng đầu – cổ; sai số setup khoảng (2.0±0.9mm) theo trục X; (2.0±1.0mm) theo trục Y và (1.15±0.9mm) theo trục Z. Đối với tia xạ vùng ngực – bụng; sai số setup trong khoảng (3.0±1.15mm) theo trục X; (3.5±3.7mm) theo trục Y và (3.5±1.0mm) theo trục Z. Sai số setup đối với vùng tiểu khung theo trục X (2.5±1.0mm), theo trục Y (3.0±1.7mm), và theo trục Z (2.5±2.5mm).

Kết luận: Xạ trị hướng dẫn hình ảnh sử dụng hệ thống OBI giúp làm giảm sai số setup bệnh nhân và tăng độ chính xác khi phân liều vào khối u. Từ đó, đem lại kết quả điều trị tốt và giảm thiểu được những tác dụng phụ lên cơ quan lành.

261 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan