Đánh giá sai số setup bệnh nhân xạ trị vmat ung thư vùng đầu cổ sử dụng mặt nạ cố định 3 điểm

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 5/2015, Tr231-234

Tác giả: Hà Ngọc Sơn, Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Đoàn Trung Hiệp, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Trung Hiếu.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Tối thiểu hóa sai số đặt tư thế người bệnh trong kỹ thuật VMAT điều trị ung thư vùng đầu cổ, có sử dụng mặt nạ cố định 3 điểm được kiểm tra bằng hệ thống hướng dẫn hình ảnh 2D-KV và 3D-CBCT.

Đối tượng và phương pháp: Phân tích số liệu của 06 trường hợp điều trị VMAT vùng đầu cổ từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2015 tại TT xạ trị bệnh viện ĐKQT Vinmec. Thực hiện chụp 2D KV và/hoặc 3D-CBCT hàng ngày với tổng 195 lượt chụp và theo dõi trong mục “Offline review” trên phần mềm Eclipse phiên bản 13. Ghi nhận sai số trước khi chỉnh bàn, chỉnh bàn tự động do hệ thống phần mềm dữ liệu hình ảnh thu được sau khi chụp 2D-KV và 3D CBCT.

Kết quả: Phân tích đánh giá 195 ảnh 2D-Kv và 3D-CBCT thu được cho thấy: Sai số setup ≤ 3mm là 99,32%, sai số setup >3mm là 0,68%. Dịch chuyển trung bình với các hướng trước -sau (Vrt), trong- ngoài (Lng), phải-trái (Lat) lần lượt là: (1±0,14), (1± 0.11), (1±0,11).

Kết luận: Căn cứ vào việc sử dụng mặt nạ cố định 3 điểm và hệ thống laser định vị thì phần lớn quá trình setup bệnh nhân được thực hiện chính xác trong giới hạn cho phép ±3mm. Cả 2D-Kv và 3D-CBCT đều đã được chứng minh là phương pháp hiệu quả giảm các sai số trong quá trình setup bệnh nhân. Các kết quả từ nghiên cứu này được sử dụng như một cơ sở cho tiếp tục nâng cao độ chính xác trong quá trình setup bệnh nhân điều trị VMAT vùng đầu cổ tại Trung tâm xạ trị bệnh viện Vinmec.

484 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan