Lịch sử hình thành, phạm vi hoạt động chuyên môn của Ngân hàng mô Vinmec

Giới thiệu chung

Ngân hàng mô Vinmec – Vinmec Tissue Bank (VTB ) thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là Ngân hàng đa mô phi lợi nhuận nằm trong Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec, hoạt động trực tiếp dưới sự điều hành của Công ty. Ngân hàng mô Vinmec chính thức được thành lập vào tháng 10 năm 2019 dựa trên cơ sở Ngân hàng Máu cuống rốn hoạt động từ tháng 03 năm 2014. Ngân hàng mô Vinmec được Bộ Y tế thẩm định chính thức vào ngày 24/11/2019, và được cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô vào ngày 26/02/2020, với phạm vi hoạt động là Ngân hàng đa mô.

Ngân hàng mô Vinmec được Công ty Vinmec và Tập đoàn Vingroup đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại và tân tiến bậc nhất thế giới để phục vụ cho những hoạt động:

  • Tiếp nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mẫu mô và tế bào;
  • Cung ứng mô và tế bào cho các cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo y học;
  • Cung ứng, trao đổi mô và tế bào với các ngân hàng mô khác;
  • Hợp tác với cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước trong việc trao đổi mô và tế bào; nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, và nghiên cứu trong lĩnh vực Y Sinh, Y học tái tạo, Y học cá thể/Y học chính xác.

Cùng với giá trị cốt lõi trên toàn Hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec “Sáng tạo, Trách nhiệm, Tin Cậy, và Hoàn hảo”, Ngân hàng mô Vinmec tập trung mọi nguồn lực để trở thành đơn vị đạt tiêu chuẩn thế giới và tiên phong trong việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và bảo quản, và cung ứng mô, tế bào, và các mẫu sinh học khác cho mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, và nghiên cứu trong kỷ nguyên của Y học tái tạo và Y học cá thể/Y học chính xác tại Việt Nam.

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Ngân hàng mô Vinmec là cam kết cung ứng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc thu thập, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, bảo quản, trao đổi mẫu mô, tế bào, và các nguồn mẫu sinh học với đầy đủ thông tin liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế; nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực Y Sinh, Y học tái tạo, Y học cá thể/Y học chính xác.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam với cam kết về chất lượng đẳng cấp quốc tế trong việc tiếp nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, và cung ứng mô, tế bào, và các mẫu sinh học khác; nhằm mục đích khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, và nghiên cứu Y học.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

1.3K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan