......

Chương trình kiến tập phẫu thuật ghép gan tại Seoul - Hàn Quốc

Vinmec là bệnh viện tư nhân đầu tiên làm chủ được kỹ thuật ghép gan. Đây cũng là một trong những mũi nhọn chuyên khoa sâu đang được hệ thống y tế Vinmec ưu tiên phát triển sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Hệ thống y tế hàn lâm. Để tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng này, Vinmec đã cử bác sĩ tham gia chương trình Kiến tập Phẫu thuật Ghép gan tổ chức tại Hàn Quốc.

Khóa Kiến tập Phẫu thuật Ghép gan (KLCA Fellowship in Liver Transplantation) bắt đầu từ ngày 1/4 đến 30/6 năm 2019, do Hiệp hội Ung thư Gan Hàn quốc (The Korean Liver Cancer Association) tổ chức tại Bệnh viện Samsung, Seoul (Hàn Quốc).

Bác sĩ Hoàng Đức Nam trong khóa kiến tập phẫu thuật ghép gan tại Seoul - Hàn Quốc
Bác sĩ Hoàng Đức Nam tham gia khóa kiến tập Phẫu thuật Ghép gan tại Bệnh viện Samsung, Seoul (Hàn Quốc)

Bác sĩ tham gia đào tạo: Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Đức Nam - Bác sĩ ngoại Gan - mật, Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Giảng viên đào tạo: Giáo sư Jae Won Joh.

Hình thức đào tạo: Lý thuyết và kiến tập.

Nội dung được đào tạo:

  • Đánh giá bệnh nhân ghép gan trước và điều trị sau ghép;
  • Đánh giá người hiến gan trước và điều trị sau ghép;
  • Phẫu thuật nội soi cắt gan phải làm mảnh ghép từ người hiến sống;
  • Phẫu thuật ghép gan từ người hiến sống.

137 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan