Khoa Xét nghiệm Vinmec Hải Phòng đạt chứng chỉ ISO 15189: 2012 trên 3 lĩnh vực Sinh hóa, huyết học, vi sinh

Bài được viết bởi Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Thùy Nhung; Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Ngày 3/12/2020, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) trao chứng chỉ ISO 15189: 2012.

Là khoa xét nghiệm đầu tiên tại Hải Phòng được nhận chứng chỉ ISO 15189 : 2012 trên cả 3 lĩnh vực: Sinh hóa, huyết học, vi sinh, chứng chỉ đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên khoa xét nghiệm, vừa đảm bảo đáp ứng các dịch vụ xét nghiệm cho khách hàng, vừa tự xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm hiệu quả; không thuê chuyên gia từ bên ngoài.

Quy trình xét nghiệm áp dụng tiêu chuẩn ISO 15189:2012 sẽ kiểm soát chặt chẽ quá trình trước, trong và sau xét nghiệm, giúp bảo đảm cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và có độ tin cậy cao.

chứng chỉ
Chứng chỉ ISO 15189:2012 của Khoa Xét nghiệm Vinmec Hải Phòng.

Thành công này khẳng định Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng là đơn vị tiên phong, sẵn sàng đầu tư nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, hóa chất,... để đảm bảo cung cấp dịch vụ xét nghiệm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế tới khách hàng.

chứng chỉ
Cán bộ nhân viên Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng vận hành trang thiết bị.

Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 Phòng xét nghiệm y tế - Các yêu cầu về chất lượng và năng lực đã được ban hành ngày 01/11/2012 và được bổ sung các yêu cầu đánh giá phòng xét nghiệm y tế, mã số ARLM 03, ban hành ngày 02/01/2020. Phiên bản cập nhật có bổ sung nhiều tiêu chí chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực quản lý.

Tiêu chuẩn quản lý chất lượng xét nghiệm ISO 15189 : 2012 bao gồm 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu kĩ thuật đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm: Năng lực, tay nghề cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm,...

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

1.5K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan

Xin mời bạn chọn tỉnh thành: