Thời gian rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt

Hỏi

Ngày hành kinh đầu tiên của em là ngày 21, chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày, vậy ngày rụng trứng của em là ngày nào, xin cảm ơn.

Nguyễn Kim Dịu (1983)

Trả lời

Hiện tượng rụng trứng ở phụ nữ tuân theo một quy luật nhất định dựa trên chu kỳ kinh nguyệt. Hiểu được cách tính ngày rụng trứng cũng như các dấu hiệu rụng trứng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lên kế hoạch thai sản của mình. Đối với chu kỳ kinh nguyệt là 28 ngày, thì ngày rụng trứng là ngày thứ 14 (28-14=14).

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

2.3K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan