Trắc nghiệm: Các chỉ số cần chú ý về sự phát triển thể chất của trẻ

Sự phát triển thể chất ở trẻ ảnh hưởng lớn đến nhiều khía cạnh sức khoẻ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu sự phát triển của trẻ chậm, không đều thì có thể gây ra các trở ngại lớn cho việc hoàn thiện các kỹ năng vận động.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

445 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan