Trắc nghiệm: Nguyên nhân gây ra hiện tượng dây rốn cổ thai nhi là gì?

Dây rốn quấn cổ thai nhi là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở các mẹ bầu bị dư hoặc đa ối, khi bước vào những tháng cuối thai kỳ. Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng dây rốn quấn cổ thai nhi. Do đó, các mẹ bầu cần nắm vững kiến thức về tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi thông qua bài trắc nghiệm sau, để có thể xử trí nhanh nhất khi cần thiết.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

507 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan