Người hạnh phúc dễ nhìn được "bức tranh toàn cảnh"

Cảm giác hạnh phúc là một cảm giác tuyệt vời thuộc một trong những loại cảm giác bậc cao. Theo nghiên cứu, một tâm trạng tốt sẽ mở rộng sự chú ý của bạn và cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, tâm trạng không tốt có xu hướng khiến bạn tập trung vào vị trí hiện tại. Vì vậy, có thể nói người hạnh phúc dễ nhìn được “bức tranh toàn cảnh” hơn.

1. Người hạnh phúc dễ nhìn được bức tranh toàn cảnh

Nhìn thấy bức tranh toàn cảnh không phải là một phương châm tạo động lực, mà là phát hiện từ năm thí nghiệm tâm lý học của các nhà nghiên cứu tiếp thị Aparna A. Labroo, Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Chicago và Vanessa M. Patrick, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Georgia. Nghiên cứu cho thấy rằng một tâm trạng tốt sẽ mở rộng tầm nhìn và cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội trong tương lai. Ngược lại, tâm trạng không tốt sẽ khiến bạn chỉ nhìn vào được những cái trước mắt.

Hai nhà nghiên cứu Labroo và Patrick kết hợp lại với nhau và phát hiện cho thấy tâm trạng tốt khiến mọi người nhìn mọi thứ theo những thuật ngữ trừu tượng hơn. Tâm trạng tốt sẽ khiến mọi người chấp nhận các mục tiêu chung hoặc mục tiêu dài hạn, nhưng chỉ những mục tiêu dài hạn được coi là có thể tiếp cận được.

2. Những thử nghiệm về tâm trạng tốt, tâm trạng xấu

Labroo và Patrick lần đầu tiên xem xét liệu các tín hiệu cảm thấy tốt có thúc đẩy mọi người tiếp nhận mọi thứ một cách rộng rãi hơn hay không và liệu các tín hiệu cảm thấy tồi tệ có thúc đẩy sự tập trung theo nghĩa đen hơn hay không.

Trong nghiên cứu đầu tiên, họ yêu cầu 58 sinh viên đại học mô tả danh sách 10 hoạt động. Bên cạnh mỗi hoạt động (ví dụ như sơn một căn phòng) là một khuôn mặt cười nhỏ, một khuôn mặt cau có hoặc một khuôn mặt trung tính. Chắc chắn, học sinh đã sử dụng các thuật ngữ trừu tượng hơn để mô tả nhiệm vụ nếu nó được đánh dấu bằng hình mặt cười và sử dụng các thuật ngữ cụ thể hơn cho nhiệm vụ có khuôn mặt cau có.Vượt ra ngoài khuôn mặt cười, các nhà nghiên cứu thực sự đưa 129 sinh viên vào tâm trạng tốt hoặc xấu bằng cách để họ tập trung vào ngày tốt nhất hoặc tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Những người có tâm trạng vui vẻ nhìn thấy các nhiệm vụ trong tranh trừu tượng (ví dụ như bức tranh làm đẹp môi trường). Những người có tâm trạng không vui nhìn thấy các nhiệm vụ một cách cụ thể hơn (ví dụ như bức tranh cho phép tôi chọn màu sơn yêu thích của tôi).

tín hiệu cuộc sống hạnh phúc
Tín hiệu tốt sẽ thúc đẩy tâm trạng của bạn và mọi người hạnh phúc hơn

Trong thí nghiệm thứ ba, 40 sinh viên báo cáo rằng họ cảm thấy tốt như thế nào. Một nửa được giao một nhiệm vụ trừu tượng, họ được yêu cầu tập trung vào lý do tại sao họ học để thi. Nửa còn lại có một nhiệm vụ cụ thể, họ tập trung vào cách học cho các kỳ thi. Sau đó, họ được hỏi mục tiêu học tập quan trọng như thế nào đối với họ. Sinh viên có tâm trạng tốt có nhiều khả năng thấy các mục tiêu học tập quan trọng hơn khi họ tập trung vào câu hỏi lý do trừu tượng. Những sinh viên có tâm trạng không vui có nhiều khả năng thấy mục tiêu học tập là quan trọng khi tập trung vào câu hỏi cụ thể như thế nào.

Tiếp theo, 90 sinh viên được yêu cầu liên tưởng tự do đến 10 từ tích cực, 10 từ trung lập hoặc 10 từ tiêu cực. Đây là một nhiệm vụ được biết là đưa mọi người vào tâm trạng tốt, trung tính hoặc xấu. Sau đó, các sinh viên xem một trong hai quảng cáo nước cam. Một quảng cáo nói rằng bạn nên uống nước cam vì đó là sự đầu tư cho sức khỏe tương lai của bạn. Quảng cáo khác nói rằng bạn nên uống nước cam vì nó sẽ đảm bảo sức khỏe của bạn ngày hôm nay. Chắc chắn, những sinh viên có tâm trạng tốt sẽ có nhiều khả năng nói rằng họ sẽ mua nước cam sau khi nhìn thấy quảng cáo có lợi cho tương lai. Những người có tâm trạng tồi tệ có nhiều khả năng mua hàng dựa trên quảng cáo mang lại lợi ích tức thì.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu yêu cầu 69 sinh viên tập trung vào mục tiêu học tập hoặc mục tiêu tình bạn. Sau đó, các sinh viên được yêu cầu trải nghiệm lại ngày tốt nhất hoặc tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Sau khi trải qua một nhiệm vụ liên kết tự do, các sinh viên được đưa ra một kịch bản trong đó một người phải quyết định giữa việc học cho kỳ thi vào ngày hôm sau hoặc gặp một người bạn cũ đang đi ngang qua thị trấn trên đường rời khỏi đất nước.

Khi được gợi ý để suy nghĩ về các mục tiêu học tập, học sinh có tâm trạng tốt sẽ có nhiều khả năng chọn học cho kỳ thi hơn học sinh có tâm trạng xấu. Nhưng khi suy nghĩ về mục tiêu tình bạn, những học sinh có tâm trạng tốt sẽ có nhiều khả năng chọn gặp lại người bạn cũ của mình hơn.

Tóm lại, một tâm trạng tốt sẽ mở rộng sự chú ý của bạn và cho phép bạn nhìn thấy những cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, tâm trạng không tốt có xu hướng khiến bạn tập trung vào vị trí hiện tại. Vì vậy, có thể nói người hạnh phúc dễ nhìn được “bức tranh toàn cảnh” hơn.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Nguồn tham khảo: webmd.com, healthline.com

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

777 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan