Chính sách hoàn trả giá dịch vụ mua gói hoặc đổi địa điểm tiêm chủng tại Vinmec

03/12/2019
Chính sách hoàn trả giá và đổi địa điểm dịch vụ tiêm chủng

Để đảm bảo quyền lợi và giúp khách hàng hiểu rõ các chính sách hoàn trả tiền thanh toán hoặc đổi địa điểm tiêm chủng khi mua voucher hay các gói trong chương trình tiêm chủng tại Vinmec, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết sau đây:

1. Chính sách hoàn trả giá dịch vụ khi mua Voucher

Voucher được sử dụng để Khách hàng đặt trước việc tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói tại các bệnh viện và phòng khám thuộc Hệ thống Y tế Vinmec. Khi Khách hàng đủ điều kiện về độ tuổi và sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ Vinmec để tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói, Khách hàng sẽ ký Hợp đồng dịch vụ tiêm chủng với Vinmec. Giá dịch vụ nêu tại Hợp Đồng sẽ bằng giá dịch vụ của Chương trình tiêm chủng trọn gói tương ứng nêu tại bảng giá của Vinmec tại thời điểm mua Voucher.

Chính sách hoàn trả khi mua Voucher đặt trước việc tham gia Chương trình tiêm chủng trọn gói tại các bệnh viện và phòng khám thuộc Hệ thống Y tế Vinmec được quy định chi tiết như sau:

Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin
Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin
Chính sách hoàn trả giá dịch vụ Voucher vắc-xin

2. Chính sách hoàn trả giá dịch vụ hoặc đổi khi thực hiện Hợp đồng dịch vụ tiêm chủng

2.1 Trường hợp không hoàn trả giá dịch vụ:

 • Khách hàng không sử dụng một hoặc một số trong các quyền lợi thuộc Chương trình theo chỉ định của bác sĩ tại Vinmec hoặc theo tình trạng đặc biệt của người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp khách hàng quá tuổi sử dụng một số loại vắc-xin đặc thù (có giới hạn thời điểm sử dụng) do khách hàng không đủ sức khỏe để sử dụng vắc-xin theo kết luận của bác sĩ tại Vinmec trong các lần khám, tư vấn tiêm chủng trước đó;
 • Khách hàng từ chối sử dụng một hoặc một số trong các quyền lợi thuộc tại Chương trình này;
 • Biến chứng trong quá trình thực hiện dịch vụ không phải do sai sót chuyên môn kỹ thuật của nhân viên của Vinmec.

2.2 Trường hợp hoàn trả giá dịch vụ:

 • Khách hàng được bác sĩ của Vinmec chỉ định chuyển tới một cơ sở tiêm chủng khác nằm ngoài hệ thống của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (tại thời điểm ký Hợp đồng, được nêu tại Phụ lục 2 của Hợp đồng) do yêu cầu chuyên môn. Trường hợp này, Vinmec sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ giá dịch vụ cho khách hàng tương ứng với phạm vi dịch vụ đã chuyển sau khi đã khấu trừ các chi phí thực tế phát sinh cho một hoặc một số quyền lợi đã được sử dụng của Chương trình (nếu có);
 • Vinmec không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo đúng Chương trình khách hàng đã lựa chọn, do những trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của Vinmec bao gồm nhưng không giới hạn ở vắc-xin bị ngừng sản xuất và không có vắc-xin thay thế tương đương, hết vắc-xin trong thời gian dài từ 130 ngày trở lên và Vinmec đã thông báo cho khách hàng bằng văn bản, khách hàng sẽ được hoàn lại giá dịch vụ tương ứng cho vắc-xin đó.

Trường hợp loại vắc-xin thuộc chương trình hết trong thời gian dài nêu trên và Vinmec có thể cung cấp loại vắc-xin thay thế, nếu khách hàng lựa chọn sử dụng loại vắc-xin thay thế đó, khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch giữa giá dịch vụ của hai loại vắc-xin. Nếu giá vắc-xin thay thế cao hơn giá vắc-xin thuộc Chương trình. Trường hợp giá vắc-xin thay thế thấp hơn giá vắc-xin thuộc Chương trình, khách hàng sẽ không được hoàn lại phần chênh lệch.

 • Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo cho bên còn lại trong vòng 3 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và các biện pháp khắc phục. Nếu vì Sự Kiện Bất Khả Kháng mà một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của bên đó theo Hợp đồng trong vòng 130 ngày thì bất kỳ bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không bị coi là vi phạm. Khách hàng sẽ được hoàn trả giá dịch vụ theo quy định trong hợp đồng.
 • Một trong các bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định dưới đây:
  • (i) Một bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng một thông báo có hiệu lực ngay nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng và vi phạm không thể khắc phục được hoặc bên vi phạm không khắc phục được trong thời gian bên bị vi phạm yêu cầu;
  • (ii) Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp cơ sở tiêm chủng chấm dứt hoạt động.

Trong trường hợp nêu tại điểm (i) và Bên vi phạm là Vinmec và điểm (ii) nêu trên, khách hàng sẽ được hoàn trả giá dịch vụ thực tế đã thanh toán cho Vinmec sau khi Vinmec đã trừ đi khoản giá dịch vụ tương ứng với các quyền lợi mà khách hàng đã sử dụng thuộc Chương trình.

 • Trong mọi trường hợp khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái với quy định nêu trên thì khách hàng sẽ không được hoàn trả lại giá dịch vụ, trừ các trường hợp sau và với điều kiện khách hàng có thông báo văn bản cho Vinmec và xuất trình đủ các bằng chứng hợp lý, hợp lệ:
  • (i) Khách hàng chuyển công tác sang tỉnh khác hoặc chuyển ra nước ngoài để sinh sống;
  • (ii) Các trường hợp khác nếu được sự đồng ý của Vinmec bằng văn bản.

Trong các trường hợp nêu trên, Vinmec sẽ hoàn trả cho khách hàng khoản giá dịch vụ thực tế khách hàng đã thanh toán cho VInmec sau khi đã khấu trừ các khoản dưới đây:

Để làm rõ, nếu khách hàng đã được hưởng quyền lợi chiết khấu/ giảm giá khi thanh toán giá dịch vụ, giá dịch vụ được hoàn lại theo quy định nêu trên sẽ được xác định căn cứ vào mức giá dịch vụ thực tế mà khách hàng đã thanh toán cho Vinmec.

2.3 Chính sách đổi địa điểm tiêm chủng sau khi mua gói:

 • Khách hàng được thay đổi nơi sử dụng dịch vụ giữa các cơ sở tiêm chủng cùng khu vực 1 hoặc cùng khu vực 2 hoặc từ khu vực 1 sang khu vực 2 thuộc hệ thống Vinmec trong trường hợp khách hàng chưa sử dụng bất kỳ quyền lợi nào của Chương trình;
 • Trường hợp khách hàng chuyển từ cơ sở tiêm chủng thuộc khu vực 1 sang khu vực 2, khách hàng sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch Phí dịch vụ;
 • Trường hợp khách hàng đã sử dụng bất kỳ quyền lợi nào của Chương trình thì khách hàng sẽ không được quyền thay đổi sang cơ sở tiêm chủng khác. Trong trường hợp này, nếu khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng, Vinmec sẽ hoàn trả cho khách hàng khoản phí dịch vụ thực tế khách hàng đã thanh toán cho Vinmec sau khi đã khấu trừ các khoản dưới đây:
  • (i) Khoản phí dịch vụ tương ứng với các quyền lợi mà khách hàng đã sử dụng trong Chương trình;
  • (ii) Khoản tiền phạt và bồi thường bằng 15% tổng phí dịch vụ của Chương trình do đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec hiện đang cung cấp Chương trình tiêm chủng trọn gói với nhiều loại vắc-xin đa dạng cho các đối tượng khác nhau, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ trước và trong khi mang thai.
Riêng trong tháng 12/2019, Vinmec miễn phí tiêm Vắc-xin Viêm gan B sơ sinh (tiêm ngay sau khi sinh) cho bé khi đăng kí Gói tiêm chủng trọn gói dành cho trẻ từ 0-1 tuổi hoặc từ 0-2 tuổi.
Để đăng ký tiêm phòng cho trẻ, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Hệ thống Y tế Vinmec trên toàn quốc hoặc đặt hẹn TẠI ĐÂY.

XEM THÊM:

Video đề xuất:

Các loại vắc-xin cho trẻ đang có mặt ở Vinmec