Hội thảo quản lý ngân hàng sinh học

Ngày 1/8/2019 Ngân hàng Mô Vinmec đã có vinh dự đón tiếp Ông Laurent Jacotot, Tổng giám đốc Modul-Bio đã giới thiệu về giải pháp LIMS cho phòng thí nghiệm và ngân hàng sinh học. Vinmec đang thiết lập hệ thống ngân hàng sinh học của riêng mình để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.

Để có thêm thông tin Anh/ Chị có thể liên hệ Giám đốc Ngân hàng sinh học Vinmec - TS Ngô Anh Tiến.

Chia sẻ
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe Sống khỏe