Xạ phẫu định vị thân (Stereotactic body radiation therapy-sbrt) điều trị một số u gan, phổi: báo cáo kinh nghiệm qua một số ca bệnh đầu tiên tại bệnh viên Vinmec Times City

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 5/2017, Tr230-235.

Tác giả: Đoàn Trung Hiệp, Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Ngọc Tuệ, Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Hân

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả, kinh nghiệm bước đầu trong sử dụng SBRT (xạ phẫu định vị thân - Stereotactic Body Radiation Therapy) điều trị ung thư phổi, gan tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City.

Đối tượng, phương pháp: 03 bệnh nhân (BN) gồm 02 BN ung thư gan giai đoạn tiến triển BCLC-B, C Child A không có chỉ định phẫu thuật và 01 BN ung thư phổi giai đoạn IB chống chỉ định mổ nội khoa.

Kết quả: các BN đều đạt đáp ứng một phần rất tốt: điểm toàn trạng ECOG cải thiện rõ so với trước điều trị, hai BN ung thư gan giảm hoàn toàn đau 4 tuần sau kết thúc SBRT. BN ung thư gan giảm thể tích u 57%, 41%, BN ung thư phổi giảm 42%, chỉ điểm ung thư giảm rất nhanh, mạnh ở hai BN ung thư gan (81% và 98%), tác dụng phụ gặp trên 2 BN ung thư gan dùng sorafenib, chưa thấy biểu hiện tác dụng phụ do xạ trị. Sai số cài đặt và liều phơi nhiễm liên quan đến sử dụng CBCT, kV-OBI đều trong giới hạn an toàn.

Kết luận: Xạ phẫu định vị thân dùng máy gia tốc tuyến tính-SBRT giúp quản lý ung thư phổi giai đoạn sớm có chống chỉ định mổ cũng như ung thư gan giai đoạn tiến triển không có chỉ định phẫu thuật mang lại đáp ứng sớm về lâm sàng và cận lâm sàng tốt, tác dụng phụ không đáng kể. Cần theo dõi dài hạn, với số bệnh nhân đủ lớn để có kết luận.

Từ khoá: Ung thư gan, ung thư phổi, xạ phẫu định vị thân.

Chia sẻ
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe Sống khỏe