Chủ đề Chảy máu túi thừa đại tràng
Chủ đề Chảy máu túi thừa đại tràng
Trang chủ Chủ đề Chảy máu túi thừa đại tràng

Danh sách bài viết

Slide item
Chảy máu túi thừa đại tràng
Túi thừa đại tràng là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, thường không biểu hiện triệu chứng, Biến chứng xuất huyết xảy ra do vỡ một mạch máu ở túi thừa đại tràng. Máu tươi chảy ra nhiều từ hậu môn hoặc có khi tiêu phân sậm, màu gỗ gụ, khi xuất huyết xảy ra ở túi thừa đại tràng phải.
Xem thêm
Slide item
Túi thừa đại tràng – Các yếu tố nguy cơ
Túi thừa đại tràng là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, thường không biểu hiện triệu chứng, trừ khi những túi thừa này bị viêm hay còn gọi là viêm túi thừa đại tràng.
Xem thêm
Slide item
Colonic diverticulum – Risk factors
Túi thừa đại tràng là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, thường không biểu hiện triệu chứng, trừ khi những túi thừa này bị viêm hay còn gọi là viêm túi thừa đại tràng.
Xem thêm
Slide item
Bleeding colon diverticulum
Túi thừa đại tràng là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, thường không biểu hiện triệu chứng, Biến chứng xuất huyết xảy ra do vỡ một mạch máu ở túi thừa đại tràng. Máu tươi chảy ra nhiều từ hậu môn hoặc có khi tiêu phân sậm, màu gỗ gụ, khi xuất huyết xảy ra ở túi thừa đại tràng phải.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe